De nieuwe standaard voor culturele uitwisseling tussen
Nederland en de Filippijnen

Kosten


Bemiddelingskosten
Wij hanteren voor onze full service dienstverlening een bemiddelingstarief van € 1.695,- (inclusief 21% BTW).

IND Leges icm aanvraagkosten TEV
De Leges icm aanvraagkosten TEV € 450,- voor de verblijfsvergunningprocedure (Toelating- en Verblijf) worden door ons bij het gastgezin geïncasseerd. Wij zullen vervolgens de Leges afdragen aan de Immigratie- en Naturalisatie Dienst bij het indienen van uw aanvraag. Deze wijze van incasseren volgt vanuit de Wet Modern Migratiebeleid (MoMi).

Overige Programma Kosten
Indien de kandidaat rechtstreeks uit de Filippijnen komt, dient u rekening te houden met de volgende extra kosten, kosten legaliseren getekende akte tussen Au Pair/Gastgezin op de Filippijnse Ambassade in Den Haag, € 27,50 (contant te betalen op de ambassade). Het verzenden van het gelegaliseerde contract naar de au pair op de Filippijnen (via DHL of andere koerier). Dit laatste verzorgen wij uiteraard tegen een geringe bijdrage graag voor u. Daarnaast dient u rekening te houden met de kosten voor het legaliseren van verschillende aktes (geboorteakte/Cenomar) op de Filippijnen en natuurlijk de verblijfskosten van de au pair in Manila gedurende de procedure op de Nederlandse ambassade. Deze kosten bedragen ongeveer € 200,- en dient het gastgezin met de au pair te verrekenen na aankomst in Nederland. Indien de au pair dit niet kan voorschieten dan zullen wij in eerste instantie zorgdragen voor deze kosten en zullen deze later met het gastgezin verrekenen.

In tegenstelling tot andere gespecialiseerde bemiddelingsbureaus vraagt Happy Au Pair aan haar kandidaten geen bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of trainingskosten. Onze kandidaat au pairs zijn uitermate gemotiveerd en willen graag deelnemen aan het Nederlandse au pair programma, daarnaast hebben wij met eenieder persoonlijk kennisgemaakt. Dit alles is voor ons voldoende garantie dat zij serieus genoeg zijn om deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma.

Ticket
De gemiddelde kosten voor een vliegtuigticket zijn afhankelijk van het land waar de au pair op dat moment verblijft. Bij rechtstreeks vertrek uit de Filippijnen dient een zogenaamd ‘full flex ticket’ te worden geboekt (kosten ongeveer US$ 1.200/1.400). Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het boeken van dit type vliegticket ten behoeve van de au pair. Hiertoe hebben wij een tweetal professionele reisbureaus geselecteerd op de Filippijnen.

Au Pair Polis
Wij willen u graag behulpzaam zijn bij het afsluiten van een complete au pair verzekering. Wij werken hiertoe samen met twee gespecialiseerde bedrijven namelijk het gespecialiseerde assurantiebedrijf JoHo Insurances en Allianz Verzekeringen. Beiden bieden een complete polis aan voor de au pair. De Au Pair Polis dient in ieder geval een dag voor aankomst van de au pair in Nederland dekking te bieden. Naast de specifieke Au Pair Polis dient u volgens de wetgever ook een BASIS Zorgverzekering af te sluiten ten behoeve van de au pair.

Zakgeld Au Pair + overige verblijfskosten
Het zakgeld van de au pair bedraagt € 340,- (maximaal) per maand. Buiten het zakgeld dient u ook rekening te houden met de maandelijkse kosten voor een telefoonkaart (plus telefoon) en een kortingskaart voor het openbaar vervoer (NS kortingskaart). U dient de au pair in de gelegenheid te stellen tot het volgen van een cursus tot maximaal € 350,-. Wij kunnen de au pairs een op maat gemaakte Workshop Eerste Hulp aan Kinderen aanbieden via een gespecialiseerd trainingsbureau. Wij organiseren ook regelmatig leuke uitstapjes waaraan de au pair tegen betaling aan kan deelnemen.