De nieuwe standaard voor culturele uitwisseling tussen
Nederland en de Filippijnen

Wat is een Au Pair?


Een au pair is een deelnemer aan het Culturele Uitwisselingsprogramma in Nederland. De deelnemer is geen ervaren kinderoppas of nanny, hiervoor zijn andere programma's beschikbaar. Een au pair is iemand die wil kennismaken met een andere cultuur en haar gewoonten. De au pair maakt onderdeel uit van het gastgezin en verricht haar werk in ruil voor zakgeld, kost en inwoning. De au pair woont dus in bij het gastgezin. De au pair mag niet meer dan 30 uur per week (verdeeld over maximaal vijf dagen) en maximaal 8 uur per dag worden ingezet. Het zakgeld van de au pair bedraagt maximaal € 340,- per maand. De au pair heeft recht op minimaal twee vrije dagen per week. De deelnemers aan ons uitwisselingsprogramma zijn standaard vrijaf in het weekend. De au pair mag maximaal drie avonden per week worden gevraagd om op te passen (dit moet wel passen binnen de wettelijke kaders). De au pair heeft recht op minimaal twee weken doorbetaalde vakantie bij een verblijf van 12 maanden. Afspraken over verlof dienen door de au pair tijdig te worden besproken met het gastgezin.

De au pair mag geen werkzaamheden verrichten buiten het gastgezin (bijvoorbeeld schoonmaken bij de buren). De au pair mag maximaal een aaneengesloten periode van 12 maanden in Nederland blijven en dient daarna direct terug te gaan naar het land van herkomst. Het gastgezin dient de au pair in de gelegenheid te stellen om een training te volgen, dit kan zijn een (Nederlandse) taalcursus of Workshop. De kosten van de training dienen door het gastgezin te worden betaald tot een bedrag van € 310,-. De training is een verplicht onderdeel van ons programma. Het gastgezin dient Happy Au Pair een bewijs van deelname aan een Workshop of taalcursus te kunnen overleggen.